Bericht met betrekking tot het coronavirus

Uiteraard wilt u weten hoe wij met de Corona (COVID-19) situatie omgaan.

Omdat de scholen dicht zijn kunnen wij daar niet terecht om met de kinderen te werken. Wel kan er een afspraak worden gemaakt om op de praktijk in een 1-op-1 situatie met uw kind te werken indien gewenst.

Natuurlijk volgen wij daarbij de richtlijnen van het RIVM omtrent preventie en hygiëne.

Dit houdt onder andere in dat onze medewerkers thuisblijven van het werk als zij klachten van verkoudheid en/of hoesten hebben of tot een risicogroep behoren. Er wordt dan z.s.m. contact opgenomen om de afspraak af te zeggen of een online-afspraak te maken.

Van onze bezoekers en cliënten verwachten wij dat deze zich eveneens aan de richtlijnen van het RIVM houden en thuisblijven als zij klachten als niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of verhoging hebben.

Vanzelfsprekend volgen wij de berichtgeving m.b.t. het coronavirus nauwlettend. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij onze werkwijze aanpassen. Vooruitlopend op eventuele nog strengere maatregelen onderzoeken wij momenteel alternatieve mogelijkheden voor contact met onze cliënten.

Mocht u nog verdere vragen hebben over het beleid van de praktijk omtrent deze situatie dan kunt u contact opnemen met de praktijk of uw behandelaar.