Dyslexie en hulpmiddelen

Voor leerlingen met dyslexie worden de examens ondersteund met al wat nodig en nuttig is.

Voor alle leerlingen met dyslexie wordt door school de extra tijd (30 minuten per examen) aangevraagd. Die extra tijd wordt gezien als een standaard voorziening. De school hoeft hiervoor geen toestemming aan te vragen; een melding is voldoende. Ook auditieve ondersteuning, meestal met DAISY-software (AMIS) of dyslexiesoftware, wordt gezien als een standaard voorziening. Voor leerlingen die daarvan gebruik willen maken, moet ook aangetoond kunnen worden dat deze aanpassing aansluit bij de begeleidingsadviezen. Dit advies moet te vinden zijn in de dyslexieverklaring.

Wat je verder als school moet regelen is te vinden op de site van Dedicon / Goede Kennis

https://goedekennis.dedicon.nl/tags/examen

https://goedekennis.dedicon.nl/dossiers/toetsenexamens/zo-organiseer-je-het-cse-voor-leerlingen-met-dyslexie