AD(H)D

Concentratieproblemen oftewel aandachtproblemen kunnen grote gevolgen hebben voor het kind. Vaak mist het kind belangrijke informatie, waardoor het onzeker wordt. De omgeving moet vaker het kind aansturen en herhalen wat van het kind wordt verwacht. Het belemmert het leren, zowel thuis als op school.

Deze aandachtproblemen kunnen primair of secundair zijn. Wanneer deze primair zijn, dan kan er gedacht worden aan AD(H)D.

Bij leerproblematiek of bij een autisme spectrum stoornis zien wij aandachtproblemen ook regelmatig als secundaire problematiek.

Link

http://www.steunpuntadhd.nl

http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/add/

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit:

  • Intakegesprek met anamnese
  • Vragenlijsten
  • Onderzoek naar aandachtaspecten
  • Bij het vermoeden van samenhang met andere stoornissen, eventueel verder onderzoek.

Behandeling

Afhankelijk van de voorliggende problematiek wordt behandeling ingezet. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit gerichtere zorg bij leerproblematiek, zoals het helpen bij het plannen, organiseren of het structureren van schoolwerk.

Psycho-educatie voor kind (en ouders) bij primaire aandachtsproblemen en bij ASS is belangrijk.

De behandeling wordt in overeenstemming met de ouders vastgelegd in een behandelplan.