Autismespectrum-stoornis (ASS)

ASS is een verzamelnaam van een stoornis die onderverdeeld is in:

 • kern-autisme
 • PDD-NOS
 • Syndroom van Asperger
 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
 • Syndroom van Rett

Wij spreken hier verder over ASS.

Er zijn drie cognitieve theorieën over het denken, die voor een groot deel de gedragingen verklaren, die het kind met ASS laat zien.

Centrale coherentie. 

Het ervaren hoe gebeurtenissen met elkaar te maken hebben.

Een kind met ASS kan minder uit zichzelf de juiste betekenis geven aan de omgeving. Het kind ziet zijn omgeving meer als losse onderdelen, als een verzameling van feiten. Zij kunnen minder goed oorzaak / gevolg denken. Elke ervaring staat op zichzelf. Hierdoor leren zij ook minder uit ervaring. Het gedrag wordt mede daardoor sterker gestuurd door interne prikkels, bijvoorbeeld door hun eigen behoeften, wensen of impulsen, dan door externe prikkels.

Theory of mind. 

Het invoelen van wat de ander precies bedoelt.

Het kind met ASS begrijpt het gedrag en de emoties van anderen minder goed en kan deze daardoor ook nauwelijks voorspellen. Het is onduidelijk wanneer iemand een grap maakt of wanneer het ernst is.  Een onderliggende boodschap wordt minder snel begrepen. Het kind met ASS neemt veel letterlijk. Ook het eigen innerlijk is moeilijker te begrijpen en te verwoorden.

Executieve functies. 

De aansturing van de hersenen bepalen de basisvaardigheden om een taak uit te voeren.

Het kind met ASS kan vaak minder goed grip krijgen op zijn emoties, laat teveel of te weinig zien. Het is minder flexibel als de taak of situatie anders is dan anders. Plannen en organiseren kan verstoord zijn, concentratieproblemen komen vaak voor.

Door de andere manier van informatieverwerking komen leerproblemen regelmatig voor bij kinderen met ASS.

De aansturing van de hersenen bepalen de basisvaardigheden om een taak uit te voeren.

Het kind met ASS kan vaak minder goed grip krijgen op zijn emoties, laat teveel of te weinig zien. Het is minder flexibel als de taak of situatie anders is dan anders. Plannen en organiseren kan verstoord zijn, concentratieproblemen komen vaak voor.

Door de andere manier van informatieverwerking komen leerproblemen regelmatig voor bij kinderen met ASS.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit:

 • Intakegesprek met anamnese
 • Vragenlijsten
 • Aanvullende diagnostiek.

Behandeling

Afhankelijk van de voorliggende problematiek wordt behandeling ingezet.

 • Gerichte zorg bij leerproblematiek.
 • Psycho-educatie voor kind en ouders.
 • Cognitief aanleren van het aangaan van sociale contacten.
 • Een combinatie van behandeling.

De behandeling wordt in overeenstemming met de ouders vastgelegd in een behandelplan.

 

Link

PDD-NOS

http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/pdd-nos/

Asperger

http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/asperger/