Boosheid/agressie

Ieder kind is wel eens boos. Dat is een manier van het kind om met kracht te zeggen dat het ergens niet mee eens is of, als het zich bedreigd voelt, de manier om deze bedreiging teniet te doen.

Als het kind echter vaak om kleine dingen boos wordt, dan is dit ontregelend voor het kind en het hele gezin. Vooral als het kind dit uit door schreeuwen, schelden, schoppen en dingen kapot maken. Boos en woedend gedrag zijn lichte vormen van agressief gedrag.

Bij agressief gedrag overschrijdt het kind de grenzen van wat algemeen acceptabel is in dit soort situaties en roept gevoelens van angst, pijn, verdriet en onmacht bij de ander op.

Een kind kan agressie inzetten om iets te bereiken of kan agressief reageren uit frustratie. Deze laatste vorm van agressie komt het meeste voor.

Agressie is naar buiten gekeerd gedrag. Agressief gedrag kan zich echter ook naar binnen keren en kan leiden tot zelfverwonding.

Wanneer een kind te vaak boos is, dan is het goed om te kijken naar de functie van dit gedrag.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit:

  • Intakegesprek
  • Vragenlijsten
  • Aanvullende diagnostiek naar de functie van het gedrag.
  • Bij het vermoeden van samenhang met een stoornis, eventueel verder onderzoek.

Behandeling

Afhankelijk van de functie van het gedrag kan behandeling ingezet worden.

Dit kan onder andere zijn:

  • cognitieve gedragstherapie om emoties te leren reguleren
  • ouderbegeleiding
  • begeleiding bij leerproblematiek

De behandeling wordt in overeenstemming met de ouders vastgelegd in een behandelplan.