Hoogbegaafdheid

Een intelligentieonderzoek kan uitwijzen of een kind hoog intelligent is. Als een kind hoogbegaafd is dan heeft het kind een IQ van minimaal 130, is gemotiveerd en kan creatief denken.

Een kind met een hoge intelligentie kan soms zijn talenten niet ontplooien. De motivatie om te leren kan dan verdwijnen.

Creatief denken kan voor anderen soms zo lastig zijn, dat het kind daar maar niets meer van laat merken.

Als een hoogbegaafd kind bijvoorbeeld dyslexie heeft, dan is de kans groter dat de motivatie om te leren verdwijnt.

Het kind heeft wel de intellectuele mogelijkheden maar niet het “gereedschap” om dat te laten zien. Frustratie en onderpresteren kan dan het gevolg zijn.

Onderzoek

Het onderzoek bestaat uit:

  • Intakegesprek met anamnese
  • Informatie van school
  • Intelligentieonderzoek.
  • Didactisch onderzoek

Behandeling

  • Gerichte zorg bij leerproblematiek.
  • Psycho-educatie voor kind (en ouders) over hoogbegaafdheid

De behandeling wordt in overeenstemming met de ouders vastgelegd in een behandelplan.

http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/comorbiditeit/hoogbegaafdheid/