Over gedrag

Gedragsproblemen ontstaan vaak uit onvermogen. Ze hebben invloed op het leren en de sociale omgeving.
Inzicht in de aard van het onvermogen van het kind en in de mogelijkheden die het kind heeft, zorgt ervoor dat we de problemen kunnen aanpakken.

Samenwerken

Het team van PRO overlegt wekelijks over de voortgang van het kind. Onze teamleden beschikken over een uiteenlopende achtergrond, zodat we verschillende aspecten van het kind goed in beeld kunnen brengen.