Sociale contacten

Een kind dat op school zit heeft te maken met een groep. Goede sociale contacten zijn belangrijk voor de gezondheid en het gevoel van welbevinden.

Nu bestaat er een grote variatie in sociaal gedrag.

Sommige kinderen zijn zo makkelijk in de omgang met andere kinderen dat zij geliefd zijn in de groep. Andere kinderen zijn minder vaardig hierin.

Vooral kinderen met ASS en AD(H)D hebben minder sociaal begrip en/of sociaal gedrag tot hun beschikking. Hierdoor is het voor hen moeilijker om in een groep te functioneren.

Het kost hen veel energie en dit kan ten koste gaan van hun welbevinden.

Behandeling

Binnen de behandeling van ASS en AD(H)D worden vaardigheden aangeleerd als onderdeel van de psycho-educatie.

Ouders worden hierin betrokken, zodat zij zicht krijgen op het sociale gedrag van hun kind en hun kind hierbij kunnen begeleiden.

De behandeling wordt in overeenstemming met de ouders vastgelegd in een behandelplan.