Complexe dyslexie en/of dyscalculie

Naast de leerstoornis dyslexie of dyscalculie kan er sprake zijn van een andere stoornis, zoals ADHD of Autismespectrum Stoornis.
Uit onderzoek blijkt dat de combinatie leerstoornis en ADHD vaak voorkomt. Beide stoornissen hebben te maken met het werkgeheugen.

Bij ADHD is de executieve functie werkgeheugen verstoord en juist bij een leerstoornis wordt een groot beroep gedaan op het werkgeheugen. Deze stoornissen versterken elkaar.

Een andere complexe combinatie is dyslexie en/of dyscalculie met hoogbegaafdheid.

De behandeling van het leerprobleem wordt gegeven met behulp van specifieke kennis over de combinatie. Er is dan binnen PRO leren & gedrag een nauwe samenwerking tussen de leerspecialist en de psycholoog kind & jeugd. Bovendien wordt er samengewerkt met ouders en school.

Het streven is af te stemmen op de mogelijkheden van een kind, zodat het succes en plezier kan beleven in het leren.

Daarnaast is het bij deze groep kinderen extra van belang dat ook de leefsituatie buiten school zo harmonieus mogelijk is. Hiermee wordt tijdens de behandeling rekening gehouden.

informatie algemeen:
http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/comorbiditeit/hoogbegaafdheid/