Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door ernstige en hardnekkige problemen met het leren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken/wiskundekennis (feiten/afspraken). Deze problemen worden niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of een ontoereikend onderwijsaanbod.

Kinderen met dyscalculie slagen er niet in zich de rekenvaardigheden zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vlot eigen te maken (te automatiseren, zodat ze uit het geheugen kunnen worden opgehaald).

Het kan zijn dat een kind wel inzicht heeft in rekenvraagstukken, maar dat het automatiseren een drempel vormt voor de rekenontwikkeling. Met hulpmiddelen kan een kind over de drempel heen geholpen worden.

Voorbeelden van hulpmiddelen:

 1. het gebruiken van een tafelkaart (en andere hulpkaarten)
 2. het altijd mogen gebruiken van een uitrekenblaadje (liefst ruitjespapier om beter overzicht te kunnen houden)
 3. het werken met een rekenmachine ( zo wordt het werkgeheugen ontlast en ontstaat er meer ruimte om over het oplossen van de som te kunnen nadenken)

Kinderen met dyscalculie hebben baat bij gestructureerde hulp, waarbij de rekenonderwerpen stap voor stap worden aangeboden. Belangrijk is dat de oplossingsstrategieën samen met het kind worden bepaald, herhaald en ingeoefend.

Er is specifieke aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, omdat het hebben van een leerprobleem flink wat vraagt van een kind en ouders.

Voor het kind is het belangrijk (weer) vertrouwen te krijgen in de eigen capaciteiten.

Onderzoek

Volgens de richtlijnen van het Protocol Dyscalculie Nederland wordt bepaald of een dyscalculieonderzoek afgenomen kan worden.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Intakegesprek
 • Contact met de school, informatie uit leerlingvolgsysteem
 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek naar leervoorwaarden
 • Onderzoek naar rekenvaardigheden
 • Adviesgesprek met ouders
 • Bespreking op school, met ouders en leerkracht (evt. met intern begeleider)

Als dyscalculie gediagnosticeerd is, bestaat de mogelijkheid tot behandeling bij PRO.

Behandeling

Op basis van de onderzoeksresultaten en in overleg met de school wordt een handelingsplan op maat gemaakt met hierin:

 • Doelen
 • Werkwijze
 • Evaluatie

De hulp wordt geboden door gespecialiseerde behandelaars.

Het streven is de hulp aan kinderen zo aan te bieden, dat het door hen wordt ervaren als een zinvolle aanvulling op het schoolwerk.

informatie algemeen:
http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie/

voorlichtingsfilmpje over dyscalculie en dyslexie:
http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie/wat-is-dyscalculie/fimpje-over-dyslexie-en-dyscalculie/

1 erbij 1 is twee
Dat weet ik nog net,
Maar als er tientallen bijkomen,
Dan begint alles te draaien,
De 3 eerst, of was het nu de zes,
Ik weet het niet,
Terwijl ik toch zo goed op let
Mijn hoofd doet er zo'n pijn van,
Terwijl mijn vriendje rekenen toch zo goed kan!
De juf zal wel denken,
Dat ik niet goed mijn best doe
Maar ik weet gewoon niet hoe..
De grote wijzer moet op de zes staan
(of was het nu de negen?)
Dan is de rekenles voorbij,
Hoeveel minuten is dat nog?
Voordat ik voor de gymles op kan staan?

- F. Tromma