Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

Andere opvallende zaken die kunnen voorkomen bij dyslexie:

 • moeite met het vinden van woorden
 • moeite met het automatiseren van basisvaardigheden rekenen
 • moeite met het lezen en begrijpen van andere vakken (leesbegrip)
 • moeite met dubbeltaken
 • moeite met tijd
 • moeite met vlot en/of leesbaar schrijven
 • moeite met snel begrijpen van verbale instructie
 • moeite met het onthouden van namen, niet samenhangende feiten en formules
 • moeite bij het aanleren van vreemde talen
 • moeite met concentratie bij veel verbale instructie

Als lezen en/of spellen niet vanzelf gaat, ook niet na extra hulp en begeleiding op school, is het goed om onderzoek te doen en te kijken of er sprake is van dyslexie. In het onderzoek wordt gekeken naar de volgende aspecten:

 • Is er een grote leerachterstand ten opzicht van de leeftijdsgenoten?
 • Wat zijn de intellectuele mogelijkheden?
 • Welke fouten worden er gemaakt?
 • Welke zorg is er geboden op school of elders?

 

informatie algemeen:
http://www.steunpuntdyslexie.nl
http://www.dyslexieplein.nl

hulp bij lezen:
http://www.dedicon.nl
http://www.passendlezen.nl

hulpmiddelen:
http://www.lexima.nl/algemeen/producten

voorlichtingsfilmpje: over dyscalculie en dyslexie:
http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie/wat-is-dyscalculie/fimpje-over-dyslexie-en-dyscalculie/

Onderzoek

Volgens de richtlijnen van het Protocol Dyslexie Nederland wordt bepaald of een dyslexie onderzoek afgenomen kan worden.

Het onderzoek bestaat uit:

 • Intakegesprek
 • Contact met de school, informatie uit leerlingvolgsysteem
 • Intelligentieonderzoek
 • Onderzoek naar leervoorwaarden
 • Onderzoek naar lees – en spellingvaardigheden
 • Adviesgesprek met ouders
 • Bespreking op school, met ouders en leerkracht (evt. met intern begeleider)

Als dyslexie gediagnosticeerd is, bestaat de mogelijkheid tot behandeling bij PRO.

 

Behandeling

Op basis van de onderzoeksresultaten en in overleg met school wordt een handelingsplan op maat gemaakt met hierin:

 • Doelen
 • Werkwijze
 • Evaluatie

De behandeling is gericht op het vergroten van de leesvaardigheid en/of spellingvaardigheid, het verminderen van de beperking, het omgaan met de beperking en het voorkomen van nadelige gevolgen ervan.

Het streven is de zorg voor kinderen zo aan te bieden dat:

 • Het door hen wordt ervaren als een zinvolle aanvulling op het schoolwerk
 • Zij plezier houden of weer krijgen in het leren
 • Zij kunnen functioneren op hun intellectuele niveau
 • Zij om kunnen gaan met hun dyslexie
 • Zij om kunnen gaan met hulpmiddelen die de beperkingen vanuit de dyslexie kunnen compenseren

Er is veel specifieke aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, omdat het hebben van een leerprobleem flink wat vraagt van een kind en ouders.

 

Wil je een presentatie of spreekbeurt houden over dyslexie? Mail naar informatie@pro-zwolle.nl , dan sturen we je bruikbare informatie toe.