Lezen

In de eerste helft van groep 3 ligt de nadruk op het “technisch ontsleutelen” van woorden. De kinderen ontdekken steeds meer letters en woorden en dit daagt de meeste kinderen uit om te leren lezen.

Daarna, in de tweede helft van groep 3, staat het vloeiend lezen centraal en het begrijpen van de tekst. De motivatie om leuke boeken te lezen is dan van groot belang.

Het vloeiend lezen is een vaardigheid die vooral op tekstniveau ontwikkeld moet worden. Door veel teksten te lezen, leert het kind vloeiend en met begrip te lezen. Het lezen wordt dan steeds leuker.

Maar wat als het leesproces niet goed op gang komt? Als het niet lukt om de woorden te 'ontsleutelen'? Dan kost het leesproces te veel energie en levert onvoldoende resultaat op. Je begrijpt niet goed wat je leest, het lezen zelf is geen ontspanning meer, maar een behoorlijke inspanning.

Zowel thuis als op school kan dit zorgen voor problemen, zoals verandering in gedrag (boosheid, huilen, stil en teruggetrokken gedrag) of fysieke problemen (buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid)

Als op school het leesproces niet op gang komt, ook niet na extra hulp en veel oefenen, is het van belang om meer specialistische hulp te bieden.

Hoe eerder een gerichte aanpak van leesproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes, en hoe minder de kans op het ontwikkelen van emotionele problemen.

Leesproblemen

Aanpak

Na het intakegesprek kan er een handelingsplan gemaakt worden met hierin:

  • Doelen
  • Werkwijze
  • Evaluatie

Er wordt altijd contact opgenomen met de school. Het streven is de hulp aan kinderen zo aan te bieden, dat het door hen wordt ervaren als een zinvolle aanvulling op het schoolwerk.

Een belangrijk doel is de leesmotivatie te bevorderen, weer plezier in het lezen te krijgen, door veel succeservaringen op te doen.