Over Leren

Ieder kind is anders. En ieder kind heeft bij leerproblemen een andere benadering nodig. Pas als het kind gemotiveerd is om te leren wordt leren leuk...
Door onze ondersteuning af te stemmen op het kind en zijn omgeving bouwen we aan de juiste motivatie.
Samen met de ouders verzamelt PRO informatie over het kind, over de leeromgeving en over de situatie thuis. Daarmee kunnen we optimaal aansluiten bij de mogelijkheden van het kind, bij de leermethode van de school en bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving.

Leerproblemen hebben vaak een wisselwerking met gedrag. En het gedrag heeft weer een wisselwerking met leerkracht, ouders en met verdere sociale contacten.
PRO zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan.
Zo worden de successen van het kind gezien en gewaardeerd.
Het kind voelt uiteindelijk dat volwassenen er zijn voor hem en bouwt zo vertrouwen op in zijn eigen mogelijkheden.

Succeservaringen zijn nodig om gemotiveerd te blijven.

Motivatie is nodig om te leren en je te blijven ontwikkelen.