Rekenen

Rekenproblemen kondigen zich vaak al vroeg aan. Snel handelen kan er dan voor zorgen dat ernstigere rekenproblemen optreden. Dit betekent dat al tijdens de kleuterjaren door ouders en leerkrachten gelet kan worden op kinderen die moeite hebben met het opzeggen van de telrij, de begrippen meer, minder, evenveel etc., het herkennen van de cijfersymbolen en het overzien van kleine hoeveelheden.

Het is belangrijk te achterhalen hoe het komt dat er haperingen zijn zodat er extra aandacht aan geschonken kan worden.

Kinderen verschillen van elkaar. Ook in de tijd die ze nodig hebben om bepaalde rekenvaardigheden onder de knie te krijgen.Voor zwakke rekenaars kan het positief werken als ze, voordat een nieuwe strategie klassikaal aangeboden wordt, al instructie hebben gekregen. Dit heet pre-teaching. Deze kinderen komen meestal ook in aanmerking voor verlengde instructie. Hier wordt gewerkt volgens het principe: voordoen, samen doen, zelf doen.

Natuurlijk is het belangrijk dat kinderen plezier beleven aan het rekenen. Kinderen met rekenproblemen  hebben vaak een hekel aan rekenen, zijn moeilijker te motiveren en kunnen onzeker worden.

Rekenproblemen

Aanpak

Na het intakegesprek kan een handelingsplan gemaakt worden met hierin:

  • Doelen
  • Werkwijze
  • Evaluatie

Er wordt altijd contact opgenomen met de school omdat wij het belangrijk vinden zoveel mogelijk samen te werken.

Het streven is de hulp aan kinderen zo aan te bieden, dat het door hen wordt ervaren als een zinvolle aanvulling op het schoolwerk. Een belangrijk doel is het plezier in rekenen bevorderen door succeservaringen op te doen.