Spelling

Het spellingproces wordt beïnvloed door het leesproces en de daarbij horende leerprocessen. Voldoende kennis van lettercombinaties, klank-tekenkoppeling etc. zijn nodig om goed te kunnen lezen en schrijven.

Kinderen met spellingproblemen hebben vaak moeite met het toepassen van spellingregels. Het extra aandacht geven aan die regels en het vele oefenen met het schrijven van woorden leveren echter te weinig winst op bij deze kinderen. De kans op demotivatie wordt steeds groter.

Zowel thuis als op school kan dit zorgen voor problemen, zoals verandering in gedrag (boosheid, huilen, stil en teruggetrokken gedrag) of fysieke problemen (buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid).

Als op school het spellingproces onvoldoende op gang komt, ook niet na extra hulp en oefenen, is het van belang om meer specialistische hulp te bieden.

Hoe eerder een gerichte aanpak van spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes. De kans dat er emotionele problemen ontstaan wordt kleiner.

Spellingproblemen

Aanpak

Na een intakegesprek kan een handelingsplan gemaakt worden met hierin:

  • Doelen
  • Werkwijze
  • Evaluatie

Er wordt altijd contact opgenomen met de school. Het streven is de hulp aan kinderen zo aan te bieden, dat het door hen wordt ervaren als een zinvolle aanvulling op het schoolwerk.

Een belangrijk doel is het plezier in het leren te bevorderen door succeservaringen op te doen.