Algemene voorwaarden

Zorgverleningcontract

Na het intakegesprek worden de afspraken vastgelegd in een zorgverleningscontract. In dit contract staan de wederzijdse afspraken die nagekomen dienen te worden. Het zorgtraject kan gestart worden als PRO een exemplaar van het contract, getekend door de wettelijke vertegenwoordiger(s), in haar bezit heeft.

Beroepsethiek

Wij houden ons aan de beroepscode, opgesteld in 2014 door de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (N.V.O.). De beroepscode geeft gedragsregels voor het professioneel handelen van de beroepsgroep. Wij noemen een aantal punten:

  • Wij werken binnen de grenzen van onze deskundigheid.
  • Wij handelen professioneel, met respect voor de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en de gelijkwaardigheid van de cliënt.
  • Het verstrekken van gegevens aan derden, op naam, geschiedt slechts met (schriftelijke) toestemming van de cliënt.
  • De cliënt, of de wettelijke vertegenwoordiger(s) van een minderjarige cliënt, heeft recht op inzage in zijn dossier. Als u een andere visie heeft dan welke in uw dossier staat, dan mag u aan de medewerker van PRO vragen om het dossier te wijzigen of om uw visie toe te voegen aan het dossier (WGBO).

Afspraken

De gesprekken en /of het onderzoek vinden plaats op het volgende adres:

PRO leren & gedrag
Stokmeesterslaan 3
8014 GM Zwolle

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Gebeurt dit niet dan zullen de kosten in rekening worden gebracht. Als de begeleiding op een school plaats vindt, blijven de ouders verantwoordelijk voor het afmelden van hun kind. Ook als de begeleiding niet door kan gaan wegens bijzondere activiteiten of vrije dagen die de school heeft gepland. De school is niet verantwoordelijk voor het afmelden.

Identiteit

Sinds januari 2008 zijn wij verplicht een kopie van het identiteitsbewijs en de zorgpas van de zorgverzekering van ouders en kind in ons dossier te hebben.