Werkwijze

Bij PRO zijn ouders de aanmelders. Na de aanmelding krijgt u een bevestiging per mail.

In deze bevestiging staat welke verdere informatie wij nog nodig hebben, voordat het intakegesprek kan plaatsvinden.

 • Het intakegesprek wordt afgenomen door de psycholoog met ouders, zonder hun kind.
 • Als er alleen sprake is van een leerprobleem wordt het intakegesprek gevoerd met een leerspecialist.
 • In overleg met ouders worden jongeren vanaf ongeveer 13 jaar direct betrokken.
 • Het doel van het intakegesprek is kennismaken en bepalen van de hulpvraag.
 • Het zorgcontract wordt getekend op basis van advies en overeenkomst tussen ouders en PRO
 • De ouders krijgen informatie over hoe zij hun kind kunnen voorbereiden op het vervolg.

Wanneer u gebruik maakt van de vergoede zorg:

 • een ingevuld intakeformulier (te vinden op de website onder het kopje “ouders”)
 • een verwijzing van de huisarts of sociaal wijkteam als u voor vergoede zorg in aanmerking wilt komen*.
 • uittreksel ouderlijk gezag wanneer ouders zijn gescheiden, tenzij beide ouders bij het intakegesprek aanwezig zijn.

Wanneer u geen gebruik maakt van de vergoede zorg:

 • een ingevuld intakeformulier (te vinden op de website onder het kopje “ouders”)
 • uittreksel ouderlijk gezag wanneer ouders zijn gescheiden, tenzij beide ouders bij het intakegesprek aanwezig zijn.

* Een voorbeeld verwijsbrief staat op onze website onder kopje “ ouders” . De verwijsbrief moet namelijk de gegevens bevatten die op deze voorbeeldverwijzing staan, wilt u voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Vervolg mogelijkheden:

 • Onderzoek
 • Behandeling
 • Combinatie met remedial teaching
 • Doorverwijzing naar andere instantie

Afronding

In samenspraak met betrokkenen wordt de begeleiding afgerond. De huisarts wordt geïnformeerd.

In geval van crisis wordt er met de cliënt een afspraak gemaakt met wie contact opgenomen kan worden. Dit is meestal de eigen huisarts.