Zorgverleningscontract

Na het intakegesprek worden de afspraken vastgelegd in een zorgverleningscontract.

Het doel hiervan:

  • Verhelderen van de activiteiten die volgen.
  • Vastleggen van de tarieven voor die activiteiten.
  • Wederzijdse verplichting om de gemaakte afspraken na te komen.

VOORBEELD ZORGVERLENINGSCONTRACT

Dit is een voorbeeldcontract. Na het intakegesprek wordt het definitieve contract opgemaakt en getekend.

 

ZORGVERLENINGSCONTRACT

Ten behoeve van:

Naam kind / jongere:

Geboortedatum :

komen ondergetekenden het volgende zorgtraject overeen:

o psychodiagnostisch onderzoek

o intelligentieonderzoek

o persoonlijkheidsonderzoek

o dyslexieonderzoek

o dyscalculieonderzoek

o begeleiding ouders / verzorgers

o behandeling kind / jongere

o anders namelijk:

……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..

U gaat akkoord met de algemene voorwaarden.

U bent geïnformeerd over de tarieven en verrichtingen.

U geeft toestemming om de huisarts te informeren over de zorg die verleend is.

Wanneer u gebruik maakt van de vergoede zorg, gaat u ermee akkoord dat de wettelijk verplichte gegevens aan de desbetreffende instanties worden verstrekt.

Wijzigingen in het zorgtraject of zorg na dit traject, worden altijd in nader overleg met ondergetekenden overeengekomen.