Zorgverleningscontract

Na het intakegesprek worden de afspraken vastgelegd in een zorgverleningscontract.

Het doel hiervan:

  • Verhelderen van de activiteiten die volgen.
  • Vastleggen van de tarieven voor die activiteiten.
  • Wederzijdse verplichting om de gemaakte afspraken na te komen.

VOORBEELD ZORGVERLENINGSCONTRACT

Dit is een voorbeeldcontract. Na het intakegesprek wordt het definitieve contract opgemaakt en getekend.

 

ZORGVERLENINGSCONTRACT

 

Ten behoeve van:

Naam kind/ jongere :        

Geboortedatum:                                                    Code:

 

komen ondergetekenden het volgende zorgtraject overeen:

o psychodiagnostisch onderzoek bestaande uit

intelligentieonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek

o intelligentieonderzoek

o persoonlijkheidsonderzoek

o dyslexieonderzoek

o dyscalculieonderzoek

o begeleiding kind / jongere

o begeleiding kind / jongere sociale contacten

o begeleiding ouders / verzorgers

o anders namelijk:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • U gaat akkoord met de algemene voorwaarden.
  • U bent geïnformeerd over de tarieven en verrichtingen.
  • U geeft toestemming om de verwijzer te informeren over de zorg die verleend is.
  • U geeft toestemming om handelingsplannen m.b.t. leerproblematiek te delen met school.
  • Wanneer u gebruik maakt van de vergoede zorg gaat u ermee akkoord dat al de wettelijk verplichte gegevens aan de desbetreffende instanties worden verstrekt.
  • U geeft toestemming om met ouders mailcontact te onderhouden bij begeleiding. Bij mailcontact met school krijgen ouders een cc-tje.

Wijzigingen in het zorgtraject of zorg na dit traject, worden altijd in nader overleg met ondergetekenden overeengekomen.