Werkwijze PRO

Bij PRO zijn ouders de aanmelders. Na de aanmelding volgt onze bevestiging. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Intake en afspraken

  • Het intakegesprek wordt afgenomen door de psycholoog met ouders, zonder hun kind.
  • In overleg met ouders worden jongeren vanaf ongeveer 13 jaar direct betrokken.
  • Het doel van het intakegesprek is kennismaken en bepalen van de hulpvraag.
  • Het zorgcontract wordt getekend op basis van advies en overeenkomst tussen ouders en PRO
  • De ouders krijgen informatie over hoe zij hun kind kunnen voorbereiden op het vervolg.

Vervolg mogelijkheden

  • Onderzoek
  • Behandeling
  • Combinatie met remedial teaching
  • Doorverwijzing naar andere instantie

Afronding

In samenspraak met betrokkenen wordt de begeleiding afgerond. De huisarts wordt geïnformeerd.

Meer over scholen

Geen fotobeschrijving beschikbaar.