Verandering regels jeugdzorg regio IJsselland

Per januari 2018 zijn de regels binnen de jeugdzorg in  Regio IJsselland veranderd.

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg heeft u een toewijzing nodig.

De toewijzing wordt meestal door uw huisarts of het sociale wijkteam van uw wijk gegeven. Dat wordt een lokale toewijzing genoemd.

Degene die de toewijzing afgeeft bepaalt welke zorg gegeven mag worden met deze toewijzing.

Er wordt met profielen gewerkt.

PRO leren & gedrag hebben een contract voor profiel 1, 2 en 4.

Profiel 1:

Begeleiden en vergroten van ontwikkelingskansen van een jeugdige in een problematische situatie waarbij gezinscommunicatie en/ of opvoedproblemen een rol spelen.

Profiel 2:

Begeleiding en behandeling van een jeugdige met ontwikkelings-en gedragsproblematiek in interactie met 1 of meerdere van de 3 milieus (school, thuis, vrije tijd).

Profiel 4:

Behandelen en vergroten van ontwikkelingskansen van de jeugdige met ontwikkelings- en gedrags- en/of psychiatrische problemen door kind-factoren.

 

Deze profielen zijn erg breed en niet alle zorg zal door onze praktijk gegeven kunnen worden. Wij werken samen met een aantal praktijken.  Soms is het handig als de toewijzing wordt toegekend aan een praktijk waar wij mee samenwerken.

Binnen elk profiel kan het een traject zijn met de intensiteit van licht/ midden/ zwaar/duurzaam licht/ duurzaam zwaar.

Het is van belang dat de toewijzing afgestemd wordt op de verwachte zorg.

Om de toewijzing af te stemmen op de verwachte zorg kunnen de volgende stappen genomen worden:

  • Ouders mailen/ bellen ons met de vraag of onze zorg past bij hun vraagstelling en onder welk profiel en met welke intensiteit verwacht wordt dat deze zorg het beste gegeven kan worden. Dit advies kunnen ouders meenemen naar de degene die de toewijzing geeft. Echter degene die toewijst zal zijn/ haar eigen afweging maken.
  • Huisarts of de medewerker van het sociaal wijkteam overlegt met ons over de toewijzing.
  • Huisarts of de medewerker van het sociaal wijkteam geeft een toewijzing af voor onze praktijk.