Wachttijd

Na de aanmelding via de website krijgen ouders een bevestiging per mail gestuurd.

In deze bevestiging staat welke informatie nog nodig is, voordat de intake kan plaatsvinden (zie ook ouders/werkwijze). Als alle gevraagde informatie binnen is begint de wachttijd.

Na het intakegesprek wordt behandeling of diagnostiek direct in gang gezet. Er is dan geen wachttijd meer.

De wachttijd tot het intakegesprek bedraagt op dit moment:

(update op 14-01-2020)

  • Basis GGZ Regio Midden IJssel en Oost Veluwe :                                   >   4 weken
  • Specialistische GGZ regio IJsselland profiel 1, 2 en 4:                            >   4 weken
  • Onderzoek en begeleiding bij leren (spelling/ lezen en rekenen):       >    4 weken

De begeleiding voor leren wordt niet vergoed.