Samenwerken

Disciplines binnen PRO

 • Registerpsycholoog kind & Jeugd/NIP
 • GZ-psycholoog
 • Remedial teacher
 • Dyslexiespecialist
 • Gespecialiseerde remedial teacher rekenproblemen / dyscalculie

Samenwerking met andere disciplines, door middel van geregeld of incidenteel overleg.

 • Scholen, leerkrachten en intern begeleiders
 • Fysiotherapie voor kinderen : www.kinderfysioderegge.nl
 • Huisartsen
 • PMT: Doekracht: René Blom.  In Flow: Debbie Jansen
 • Praktijk Band: Janke Versteeg
 • Talentissimo : Sharon van Dijk

Door de samenwerking met verschillende disciplines wordt de mogelijkheid geboden de vraag rondom een kind of gezin breed te bekijken. Dit kan nodig zijn voor het bepalen van een juiste aanpak.

De professionals waar we mee samenwerken beschikken over de juiste bevoegdheden, kennis en vaardigheden. Ze zijn zeer betrokken en doen hun werk met passie en zorg.

De samenwerking met scholen heeft onze speciale aandacht. Wij streven ernaar de hulp zoveel mogelijk samen met school af te stemmen. Waar mogelijk kan de begeleiding op school plaats vinden.

In overleg met ouders en school kan PRO hulp bieden aan leerkrachten en docenten bij specifieke leer- en / of gedragsproblemen. De hulp bestaat uit praktische begeleiding en adviezen., zoals aanbieden van materialen, psycho- educatie in de groep, voorlichting aan leerkrachten/ schoolteams.