Klachtenprocedure

De medewerkers van PRO streven ernaar de werkzaamheden af te stemmen met cliënten. Op die manier wordt onderzoek en behandeling in overeenstemming met elkaar vorm gegeven. Toch kan het voorkomen dat er onenigheid ontstaat. In dat geval kan de klachtenprocedure worden gevolgd. Deze hebben wij ingedeeld in 3 stappen.

 

Stap 1

De cliënt meldt de klacht mondeling bij de hulpverlener die het onderzoek/ de behandeling/ de begeleiding uitvoert. In gezamenlijk overleg wordt geprobeerd de klacht te verhelpen. Lukt dit niet, dan wordt er een verslag gemaakt van de melding. Dit verslag wordt opgestuurd naar de cliënt, ter ondertekening voor akkoord. Indien er aanvullingen en/of opmerkingen zijn, kan de cliënt deze aan het verslag toevoegen.

 

Stap 2

De klacht wordt besproken in het team van PRO. Er worden oplossingen gezocht. De hulpverlener bespreekt deze mogelijkheden met de cliënt . Als de klacht hiermee verholpen is wordt een afsluitend verslag gemaakt. De klacht is gesloten.

Als de klacht nog niet verholpen is, volgt een verslag van de genomen acties. De cliënt krijgt dit wederom ter goedkeuring toegezonden, met het verzoek dit te tekenen. Indien nodig, worden aanvullingen en/of opmerkingen toegevoegd.

Stap 3

A. Overleg met een andere medewerker binnen PRO.

Wellicht is het mogelijk om via een andere medewerker van PRO tot een oplossing te komen.

 

B. Overleg met behulp van een mediator.

Indien gewenst, kan met behulp van een externe deskundige gekeken worden naar een oplossing.

 

C. Klacht indienen bij de beroepsvereniging.

Als er geen mogelijkheden gevonden worden voor een onderlinge oplossing, wordt aan ouders geadviseerd een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging. Voor klachten over het werk van de orthopedagogen/ kinder- en jeugdpsychologen kunt u terecht op de website van Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

De leerspecialisten zijn aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Op de website vindt u verdere informatie over de procedure.

Klachtenportaal Zorg