Wie zijn wij

In 1994 is PRO opgericht als particuliere praktijk. De afkorting staat voor Praktijk voor Remedial Teaching en Orthopedagogisch advies. In de loop van de jaren is gebleken dat het woord ‘advies’ minder van toepassing is geworden. Het team van PRO vindt het namelijk belangrijk om samen met ouders, school en eventueel andere betrokkenen te ontdekken wat voor elk kind nodig is om goed te functioneren. De werkwijze is daarop afgestemd. De naam is daarom veranderd in PRO leren & gedrag.

In 2019 zijn we de samenwerking aangegaan met Bunait onderzoek en diagnostiek, Jorinde van der Haar

In de loop der jaren is veel ervaring opgebouwd in het werken met kinderen die naast een ontwikkelingsstoornis ook een leerprobleem hebben. PRO heeft tevens de expertise bij o.a hoogbegaafdheid en kinderen met motivatie- en/of werkhoudingsproblemen.

De praktijk is gericht op het werken met zowel kinderen van de basisschoolleeftijd (6 tot 12 jaar) als jongeren t/m 17 jaar.

Gea Houwing is mede oprichter van PRO leren & gedrag.

Gea is remedial teacher, lid van de LBRT en heeft de post-HBO Kopstudie Dyslexiespecialist op Windesheim gevolgd (nu Master SEN). Zij doet onderzoek bij en geeft begeleiding aan kinderen en jongeren met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Zij is ervaren in het werken met kinderen en jongeren die naast een leerprobleem meer of andere zorg nodig hebben, zoals hoogbegaafdheid, ontwikkelingsstoornis zoals ASS, AD(H)D)

Gea is verder nog geschoold  in o.a. snellezen en mindmappen, rouwbegeleiding bij kinderen, oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering.

Na jarenlang  in verschillende functies binnen het  basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs te hebben gewerkt heeft Rita Bouwman in 2011 de overstap gemaakt naar PRO.

Zij is lid van de LBRT en doet als leerspecialist onderzoek bij en geeft behandeling aan kinderen en jongeren met rekenproblemen/ dyscalculie , en kinderen en jongeren met lees en spellingproblemen/ dyslexie.

Rita is ervaren in het werken met kinderen en jongeren die naast een leerprobleem ook een ontwikkelingsstoornis hebben. zoals AD(H)D en ASS. Ook is zij geschoold in coaching van kinderen en jongeren met sociaal- emotionele problemen en hun leerkrachten.

Jorinde van der Haar is sinds oktober 2019 werkzaam bij PRO leren & gedrag. In de jaren hier voor heeft ze veel ervaring opgedaan binnen de (forensische) jeugd- en orthopsychiatrie. Ze werkte daar met name met jongeren die vastliepen op school en bij wie sprake was van gedrags- en agressieproblemen en/of emotieregulatieproblematiek.

Diagnostiek van wat er speelt is wat Jorinde het mooiste deel van het vak vindt - de puzzel en het meezoeken naar verklaringen. Ook heeft zij zich steeds verder gespecialiseerd in de diagnostiek van ontwikkelingsproblematiek.

Op het gebied van behandelingen biedt Jorinde deze gericht op zowel psycho-educatie (uitleg over wat er speelt) als ook op gedrags- en/of emotionele problemen. Zij is sinds 2016 werkzaam als GZ psycholoog en sinds oktober 2019 ook onder eigen titel werkzaam voor Bunait onderzoek en diagnostiek (psycholoog NIP)