Wie zijn wij

In 1994 is PRO opgericht als particuliere praktijk. De afkorting staat voor Praktijk voor Remedial Teaching en Orthopedagogisch advies. In de loop van de jaren is gebleken dat het woord ‘advies’ minder van toepassing is geworden. Het team van PRO vindt het namelijk belangrijk om samen met ouders, school en eventueel andere betrokkenen te ontdekken wat voor elk kind nodig is om goed te functioneren. De werkwijze is daarop afgestemd. De naam is daarom veranderd in PRO leren & gedrag.

In de loop der jaren is veel ervaring opgebouwd in het werken met kinderen die naast een ontwikkelingsstoornis ook een leerprobleem hebben. PRO heeft tevens de expertise bij o.a hoogbegaafdheid en kinderen met motivatie- en/of werkhoudingsproblemen.

De praktijk is gericht op het werken met zowel kinderen van de basisschoolleeftijd (6 tot 12 jaar) als jongeren t/m 17 jaar.

Gea Houwing is mede oprichter van PRO leren & gedrag.

Gea is remedial teacher, lid van de LBRT en heeft de post-HBO Kopstudie Dyslexiespecialist op Windesheim gevolgd (nu Master SEN). Zij doet onderzoek bij en geeft begeleiding aan kinderen en jongeren met lees- en spellingproblemen en dyslexie.

Zij is ervaren in het werken met kinderen en jongeren die naast een leerprobleem meer of andere zorg nodig hebben, zoals hoogbegaafdheid, ontwikkelingsstoornis zoals ASS, AD(H)D)

Gea is verder nog geschoold  in o.a. snellezen en mindmappen, rouwbegeleiding bij kinderen, oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering.

Gerda Meijer werkt vanaf 1995 bij PRO leren en gedrag. Zij is GZ-psycholoog, registerpsycholoog NIP/ kind & jeugd en orthopedagoog.

Gerda is BIG-geregistreerd, lid van de beroepsverenigingen NIP en NVO en de Vereniging Vrijgevestigden GGZ IJssellandPlus.

Zij doet onderzoek bij en geeft behandeling aan kinderen en jongeren en voert begeleidingsgesprekken met ouders.

Gerda is geschoold in diagnostiek van leren en gedrag, in cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie en in het behandelen van kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problemen die voortkomen uit een stoornis.

Na jarenlang  in verschillende functies binnen het  basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs te hebben gewerkt heeft Rita Bouwman in 2011 de overstap gemaakt naar PRO.

Zij is lid van de LBRT en doet als leerspecialist onderzoek bij en geeft behandeling aan kinderen en jongeren met rekenproblemen/ dyscalculie , en kinderen en jongeren met lees en spellingproblemen/ dyslexie.

Rita is ervaren in het werken met kinderen en jongeren die naast een leerprobleem ook een ontwikkelingsstoornis hebben. zoals AD(H)D en ASS. Ook is zij geschoold in coaching van kinderen en jongeren met sociaal- emotionele problemen en hun leerkrachten.

Carolien Wissink werkt sinds dit jaar als freelancer bij PRO leren & gedrag. De afgelopen 15 jaar heeft ze ruime werkervaring opgedaan als leerkracht in het basisonderwijs. In 2011 heeft ze de Master SEN-gedragsspecialist afgerond op Windesheim.

Zij is lid van de LBGS en doet begeleiding van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

In het basisonderwijs heeft Carolien ervaring als remedial teacher (en voorheen rugzakbegeleiding). Ook heeft ze diverse scholingen gevolgd op het gebied van leer- en gedragsproblematiek.