Samenwerken

Bij leerproblematiek is overleg met de school belangrijk. Hiervoor wordt aan de ouders toestemming gevraagd.

Wij vragen bij de school relevante informatie op, zoals toetsresultaten, handelingsplannen en informatie van de leerkracht, mentor of zorgcoördinator.

Na het onderzoek worden de onderzoeksbevindingen eerst met ouders besproken.

Na bespreking met de ouders volgt een afspraak met de direct betrokkenen van het kind op school (leerkracht, mentor, i.b.er), de ouders en de medewerker van PRO.

Samen met de leerkracht en/of ib-er bekijken we welke mogelijkheden er zijn om het kind de juiste begeleiding te bieden.

Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld waarbij de mogelijkheden van het kind centraal staan.

Zo kan er ten behoeve van de begeleiding van het kind optimaal gebruik gemaakt worden van bevindingen en aanbevelingen vanuit het onderzoek.

Een goede samenwerking met scholen heeft daarom onze speciale aandacht. Wij streven ernaar de hulp zoveel mogelijk samen met de school af te stemmen. Waar mogelijk kan de begeleiding op school plaats vinden.

In overleg met ouders en school kan PRO hulp bieden aan leerkrachten en docenten bij specifieke leer- en / of gedragsproblemen. De hulp bestaat uit praktische begeleiding en adviezen., zoals aanbieden van materialen, psycho- educatie in de groep, voorlichting aan leerkrachten/ schoolteams.

Meer over scholen

Laten we zorgen dat leren succesvol wordt.

Van fouten kun je leren…

maar van te veel frustraties leer je niet!
Dus helpen en niet laten struikelen.