Werkhouding

Als een kind een taak krijgt, kan het gedrag een taakaanpak positief of negatief beïnvloeden. In het geval van negatieve beïnvloeding spreken wij over werkhoudingsproblemen.

Deze werkhoudingsproblemen kunnen diverse oorzaken hebben. Een kind is uit zichzelf leergierig, daarom is het altijd goed om te achterhalen waar de werkhoudingsproblemen vandaan komen en wat het kind nodig heeft om de motivatie tot leren terug te krijgen.

Binnen onze praktijk zien wij werkhoudingsproblemen als gevolg van o.a. leerproblematiek, een stoornis en een hoge of lage intelligentie.

In de behandeling van de leerspecialisten is motivatie een belangrijk doel. Zij kijken wat een kind nodig heeft om de positieve werkhouding terug te krijgen.

De behandeling wordt in overeenstemming met de ouders vastgelegd in een behandelplan.