Vergoede zorg/ uurtarieven

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoede zorg?

Op 1 januari 2015 zijn de beleidsregels omtrent de vergoede zorg veranderd. De zorg van de GZ-psycholoog valt nu onder de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). De specialistische zorg wordt gegeven in samenwerking met Centrum Jeugd, Gezin en Psyche in Hoogeveen.

Wanneer u binnen de regio IJsselland woont kunt u in aanmerking komen voor de vergoede zorg voor GBGGZ en SGGZ. U heeft dan een verwijzing van de huisarts of een beschikking van het sociale wijkteam nodig. Bij de verwijzing van de huisarts moet, naast administratieve gegevens, in ieder geval genoemd worden dat de huisarts verwijst naar de GBGGZ of SGGZ en een vermoeden heeft van een diagnose of stoornis.

Wanneer u binnen de regio Midden IJssel/ Oost- Veluwe woont komt u alleen met een doorverwijzing of beschikking voor GBGGZ in aanmerking voor vergoede zorg.

Voor het eerste gesprek moet de verwijzing bij ons binnen zijn. Op grond van de verwijsbrief en het intakegesprek bepaalt de psycholoog of de behandeling / diagnostiek onder de GBGGZ (of SGGZ indien u in de regio IJsselland woont) valt en welk traject wordt geïndiceerd (kort, midden of intensief zorgzwaarteproduct).

De zorg kan bestaan uit diagnostiek, behandeling of een combinatie van diagnostiek en behandeling.

Declareren
De GZ-psycholoog bij PRO heeft diverse mogelijkheden tot declareren:

1. Rechtstreeks declareren bij de gemeente van vergoede zorg:

Vergoede zorg is mogelijk na verwijzing van de huisarts (zie rechterkolom)

Wij zijn verplicht om rechtstreeks bij de gemeente te declareren. Wij hebben een contract met de gemeenten uit regio IJsselland en regio Midden IJssel/Oost Veluwe. Deze gemeenten zijn: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle, Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen.

2. Rechtstreeks declareren aan de cliënt van niet vergoede zorg

De zorg wordt niet vergoed door de gemeente:

  • wanneer er geen vermoeden is van een DSM-V diagnose .
  • bij een onderzoek naar en behandeling van dyslexie of dyscalculie

3. Combinatie van vergoede zorg en niet vergoede zorg:

Onderdelen van onze zorg voor cliënten kunnen in aanmerking komen voor vergoede zorg zoals genoemd bij punt 1 . Wanneer de zorg niet wordt vergoed is punt 2 van toepassing.

Vergoeding leerproblematiek

PRO werkt niet met DBC’s (diagnose/behandeling-combinatie) voor enkelvoudige ernstige dyslexie. Deze zorg wordt niet vergoed.

Er kan wel een verwijzing van de huisarts zijn wanneer er een vermoeden is van een co-morbiditeit zoals een leerprobleem met AD(H)D /ASS , waardoor gedeeltelijke vergoeding mogelijk is.

Bij de intake wordt dan gekeken of een combinatie vergoede/ niet vergoede zorg mogelijk is.

Bij leerproblematiek komt het ook voor dat een school een deel van de kosten op zich neemt. Ouders kunnen de school van hun kind echter nooit hiertoe verplichten.

Uurtarieven:

Leerspecialist: € 69,00

GZ psycholoog € 90,50

 

GZ psycholoog Mw. drs. Gerda Meijer-den Bakker

registratienummer B.I.G. 39059895325

Lid van het N.I.P. (Nederlands Instituut van Psychologen) en de N.V.O. (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen).