Werkwijze PRO

Bij PRO zijn ouders de aanmelders in samenspraak met het SWT of de (huis)arts. Na de aanmelding volgt onze bevestiging. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Intake en afspraken

  • Het intakegesprek wordt afgenomen door de psycholoog met ouders, zonder hun kind.
  • In overleg met ouders worden jongeren vanaf ongeveer 13 jaar direct betrokken.
  • Het doel van het intakegesprek is kennismaken en bepalen van de hulpvraag.
  • Het zorgcontract wordt getekend op basis van advies en overeenkomst tussen ouders en PRO
  • De ouders krijgen informatie over hoe zij hun kind kunnen voorbereiden op het vervolg.

Vervolg mogelijkheden

  • Onderzoek
  • Behandeling
  • Combinatie met remedial teaching
  • Doorverwijzing naar andere instantie

Afronding

In samenspraak met betrokkenen wordt de begeleiding afgerond.

De verwijzer wordt geïnformeerd.