Onze visie

Volgens het team van 'PRO leren & gedrag' ligt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding in de eerste plaats bij de ouders. Daarom borgen wij de inbreng van de ouders in het zorgverleningstraject.

Dit doen wij op twee manieren:

  • In het traject worden alleen stappen gezet in samenspraak met ouders.
  • PRO stemt samen met de ouders af hoe de zorg wordt ingepast in het alledaagse leven van het kind.

Leren

Ieder kind is anders. En ieder kind heeft bij leerproblemen een andere benadering nodig. Pas als het kind gemotiveerd is om te leren wordt leren leuk. Door onze ondersteuning af te stemmen op het kind en zijn omgeving bouwen we aan de juiste motivatie.

Samen met de ouders verzamelt PRO informatie over het kind, over de leeromgeving en over de situatie thuis. Daarmee kunnen we optimaal aansluiten bij de mogelijkheden van het kind, bij de leermethode van de school en bij de mogelijkheden in zijn eigen omgeving.

Leerproblemen hebben vaak een wisselwerking met gedrag. En het gedrag heeft weer een wisselwerking met leerkracht, ouders en met verdere sociale contacten.

PRO zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan. Zo worden de successen van het kind gezien en gewaardeerd. Het kind voelt uiteindelijk dat volwassenen er zijn voor hem en bouwt zo vertrouwen op in zijn eigen mogelijkheden.

Gedrag

Gedragsproblemen ontstaan vaak uit onvermogen. Ze hebben invloed op het leren en de sociale omgeving.

Inzicht in de aard van het onvermogen van het kind en in de mogelijkheden die het kind heeft, zorgt ervoor dat we de problemen kunnen aanpakken.

 

Samenwerken

Het team van PRO overlegt wekelijks over de voortgang van het kind. Onze teamleden beschikken over een uiteenlopende achtergrond, zodat we verschillende aspecten van het kind goed in beeld kunnen brengen.

Valt de zorgvraag buiten onze deskundigheid, dan adviseren wij welke hulp verder nodig is. Uiteraard bent u vrij in de keuze van deze hulpverlener.

In ons gebouw heeft PRO regelmatig contact met professionals over kinderen die wij gezamenlijk behandelen. Dit doen we na toestemming van de ouders.