Regels jeugdzorg regio IJsselland

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg heeft u een beschikking nodig.

Deze wordt meestal door uw huisarts of het sociale wijkteam van uw wijk gegeven.

Degene die de beschikking afgeeft bepaalt welke zorg gegeven mag worden.

 

Het is van belang dat de beschikking afgestemd wordt op de verwachte zorg.

Om de beschikking af te stemmen op de verwachte zorg kunnen de volgende stappen genomen worden:

  • Ouders mailen/ bellen ons met de vraag of onze zorg past bij hun vraagstelling. Het advies dat uit dit gesprek voortkomt kunnen ouders meenemen naar de degene die de beschikking geeft. Echter, diegene  zal zijn/ haar eigen afweging maken.
  • Huisarts of de medewerker van het sociaal wijkteam overlegt met ons over de beschikking.
  • Huisarts of de medewerker van het sociaal wijkteam geeft een beschikking af voor onze praktijk.