Verandering regels jeugdzorg regio IJsselland

Per januari 2018 zijn de regels binnen de jeugdzorg in Regio IJsselland veranderd.

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg heeft u een toewijzing nodig.

De toewijzing wordt meestal door uw huisarts of het sociale wijkteam van uw wijk gegeven. Dat wordt een lokale toewijzing (of beschikking) genoemd.

Degene die de toewijzing afgeeft bepaalt welke zorg gegeven mag worden met deze toewijzing.

 

Het is van belang dat de toewijzing afgestemd wordt op de verwachte zorg.

Om de toewijzing af te stemmen op de verwachte zorg kunnen de volgende stappen genomen worden:

  • Ouders mailen/ bellen ons met de vraag of onze zorg past bij hun vraagstelling. Het advies dat uit dit gesprek voortkomt kunnen ouders meenemen naar de degene die de toewijzing geeft. Echter degene die toewijst zal zijn/ haar eigen afweging maken.
  • Huisarts of de medewerker van het sociaal wijkteam overlegt met ons over de toewijzing.
  • Huisarts of de medewerker van het sociaal wijkteam geeft een toewijzing af voor onze praktijk.